Artykuły z kategorii

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

Spotkanie w Olsztynie

W środę 24 sierpnia marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin przyjął delegację z Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt – partnera Warmii i Mazur od 2014 roku. Samorządowcy reprezentowali powiat Saale, który współpracuje z powiatem giżyckim. W spotkaniu wzięli udział starostowie z Saale i Giżycka, a także Cornelia Pieper, konsul generalna RFN w Gdańsku.

– Chętnie korzystamy z doświadczeń naszych partnerów z Niemiec i dzielimy się swoimi – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Niezależnie od kraju, samorządowcy prędzej czy później spotykają się z podobnymi problemami, wyzwaniami, i wtedy dobrze jest podpytać o rozwiązania kolegów. Cieszy fakt, że ta współpraca funkcjonuje na każdym szczeblu, czego przykładem jest powiat giżycki i Saale. Jestem przekonany, że połączenie lotnicze Szymany-Berlin zbliży nas jeszcze bardziej!

Ilustracja do tekstu

180 km dróg gminnych, 105 km powiatowych i 13 km wewnętrznych – to planowane zmiany na lokalnych drogach województwa warmińsko-mazurskiego, które będą możliwe dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W czwartek 25 sierpnia marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze 182 umowy z beneficjentami – przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych.

Podczas spotkania będzie można posłuchać informacji na temat PROW 2014-2020 oraz stanu infrastruktury drogowej na Warmii i Mazurach.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Olsztynie oraz kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Biskupcu.

I przetarg ustny nieograniczony związany jest ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym (użytkowym) o powierzchni zabudowy 195,45 m² dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym o pow. 19 m 2 , położonej w mieście Olsztyn, przy ulicy Kościuszki 37 , w obrębie nr 73 m. Olsztyn, nr dz. 62/1 o pow. 0,1208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OL1O/00063437/4.