Artykuły z kategorii

Inauguracja trzeciego sezonu międzynarodowych, interdyscyplinarnych badań archeologicznych Pól Grunwaldu.

W Pacółtowie zainaugurowany został trzeci sezon międzynarodowych, interdyscyplinarnych badań archeologicznych Pól Grunwaldu.

To największe w Polsce przedsięwzięcie z udziałem archeologów i poszukiwaczy-amatorów przyciągnęło detektorystów z Polski, Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – przedsięwzięcia z tej dziedziny mają szansę na dodatkowe dofinansowanie.

O dodatkowym wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 opowie marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Ilustracja do tekstu

Rusza konkurs adresowany do szkół, placówek oświatowych i szkoleniowych na infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim między 29 września a 7 listopada 2016 roku. 

– Priorytet będą miały projekty dostosowane do potrzeb regionalnej gospodarki – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Czyli takie, które przyczynią się do przygotowania pracowników dla branż dobrze rozwijających się w naszym województwie. Poza strategicznymi specjalnościami Warmii i Mazur – meblarstwem i obróbką drewna, produkcją żywności, ekonomią wody – dobrze rokuje sektor IT. Mamy też warunki sprzyjające powstawaniu centrów usług wspólnych. A i turystyka, wciąż przecież najważniejsza gałąź naszej gospodarki, wkracza na europejski poziom i wymaga dopływu dobrze wykształconych specjalistów. Wachlarz zawodów potrzebnych w regionie się poszerza – trzeba stale polepszać mieszkańcom warunki uczenia się ich.

Uroczystości w nowej szkole

Uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach w gminie Iława rozpoczęli naukę w nowej placówce. W uroczystościach związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Nowoczesną placówkę z boiskiem, salą gimnastyczną, biblioteką i stołówką wybudowano w zaledwie 13 miesięcy. To jedyna w tym roku nowo powstała podstawówka na Warmii i Mazurach.