Artykuły z kategorii

Spotkanie w Brukseli

Regiony, miasta, gminy i organizacje międzyregionalne domagają się silnej odnowionej Polityki Regionalnej UE po roku 2020!

28 września w Brukseli podczas konferencji „Miejsce Polityki Regionalnej UE w przygotowaniach na przyszłe wyzwania” zorganizowanej w Komitecie Regionów 332 przedstawicieli regionalnych ze wszystkich państw członkowskich Unii, w tym ok. 25 przewodniczących regionalnych i 9 wiceprzewodniczących regionalnych, podpisało deklarację, w której domagającą się kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich regionów po roku 2020.

Podpisanie umowy w Nidzicy

Na te podpisy Nidzica czekała od ponad 30 lat. W tamtejszym zamku władze samorządu województwa, gminy Nidzica i powiatu nidzickiego podpisały listy intencyjne i umowę na przebudowę dróg 545 i 604.

Umowę na dwa zadnia: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch, i nie tylko, skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”, którego wykonawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz „Budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych”, którego wykonawcą są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podpisali Gustaw Marek Brzezin, (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Marcin Kuchciński (członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego), Waldemar Królikowski (dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), Jacek Kosmala (burmistrz Nidzicy), Leszek Śpiewak (zastępca burmistrza Nidzicy), Grzegorz Napiwodzki (starosta nidzicki), Lech Brzozowski (wicestarosta nidzicki), Bogdan Kalinowski (prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji), a także dyrektor firmy Skanska, która wygrała przetarg na przebudowę dróg.

Festyn w Olsztynie

Podczas tegorocznej konferencji rozmawiano m.in. o infrastrukturze drogowej i bezpieczeństwie. Odbył się ponadto festyn rodzinny „Bądź błyskotliwy”.

III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe rozpoczęło się od niedzielnego wernisażu wystawy „Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo” w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Następnie wszyscy chętni wzięli udział w grach miejskich czy konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu – Marcin Kuchciński.

Spotkanie w Elblągu

W Elblągu trwa XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W konferencji, która zakończy się 16 września 2016 roku wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Gospodarzem zgromadzenia jest PWSZ w Elblągu. Wspólnym celem i najważniejszym zadaniem samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i szkół zawodowych jest przygotowanie kadry o wysokich kompetencjach, dysponującej wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Ważne jest również zatrzymanie absolwentów w regionie.