Artykuły z kategorii

Wizyta w Olsztynie

Trwa wizyta w regionie delegacji z partnerskiego obwodu rówieńskiego na Ukrainie. Gości, na czele z przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksijem Mularenką, przywitał w Olsztynie Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

– Od lat niezależnie od sytuacji geopolitycznej współpracujemy jako samorządy – mówił marszałek. – Zawsze chętnie witamy gości z Ukrainy na naszej ziemi i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi z tworzeniem lokalnych struktur samorządowych. Mimo trudnej sytuacji na Ukrainie równolegle trzeba budować demokrację, a nie da się tego zrobić bez udziału samorządów.

Konferencja "Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie - czysty zysk" w Warszawie

O potencjale gospodarczym Warmii i Mazur dyskutowano podczas konferencji "Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie - czysty zysk", która odbyła się 16 listopada w Warszawie.

W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Ilustracja do tekstu

Dziś w Brukseli Rada Unii Europejskiej mianowała Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.

W Brukseli trwają obecnie 3. Dni Partnerstwa Wschodniego zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej.

Spotkanie w Brukseli

W Brukseli rozpoczęły się 3. Dni Partnerstwa Wschodniego zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej. W spotkaniu uczestniczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 8 do 10 listopada odbędzie się szereg wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym i artystycznym.