Artykuły z kategorii

HERB WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego Herb województwa warmińsko-mazurskiego – tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części.

W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie,ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami.

W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotą aureolą z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący do kielicha złotego, podtrzymujący nogą przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż krzyżem.

W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi takąż literą S.

FLAGA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Flaga województwa warmińsko-mazurskiego - obok herbu województwa - jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym województwa. Jest ona znakiem i symbolem wspólnoty samorządowej. Flagę województwa tworzy czerwony płat materiału o proporcjach 1:2, zakończony w trójkąt, równy połowie długości płata, zaokrąglony u dołu o 1/8 okręgu, którego średnica jest równa wysokości płata. Czerwone pole mieści głowę Orła Białego w koronie, ze złotym dziobem. Całość płata obwieszona jest z trzech stron pasem białym o szerokości 1/10 wysokości płata.
PIECZĘĆ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


pieczec samorzad wojewodztwa warmisko mazurskiegoPieczęć zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Dysponentem pieczęci z herbem województwa warmińsko-mazurskiego jest Marszałek Województwa. Pieczęć tworzy herb pozbawiony tarczy herbowej umieszczony w polu pieczęci.


Uchwała nr XXXIX-561-02 z dnia 6 sierpnia 2002 r.

Regulamin używania herbu, flagi i pieczęci województwa warmińsko-mazurskiego

Wniosek o używanie herbu pdf

 

Herb (do pobrania) w formacie: pdf    jpg

Flaga (do pobrania) w formacie: pdf  jpg