Artykuły z kategorii

MARSZAŁEK GUSTAW MAREK BRZEZIN - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Brzezin Gustaw Marek

Urodził się w 1958 roku w Ostródzie, ukończył Technikum Rolnicze w Dobrocinie i Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Jest też absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Szczegółowa uprawa roślin) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Administracja i zarządzanie). W roku 2011 uzyskał tytuł Doktora Nauk Rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. Pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, w okresie przemian ustrojowych zaangażował się w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1998-2002 zasiadał w radzie powiatu, a od listopada 1998 roku do czasu powołania do zarządu województwa pełnił funkcję wójta gminy Ostróda.

Od 1999 roku jest przewodniczącym zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" oraz prezesem zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.

Na podstawie strony internetowej www.brzezin.pl.

WICEMARSZAŁEK MIRON SYCZ

Miron Sycz

Był posłem na sejm przez dwie ostatnie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku. Przez wiele lat był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

WICEMARSZAŁEK WIOLETTA ŚLĄSKA-ZYŚK

Wioletta Śląska-Zyśk

Absolwentka studiów na kierunku edukacja administracyjno–polityczna oraz studiów podyplomowych na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, mediacja, coaching, rynek pracy, studium dobrej administracji.

Przez dziewięć lat pełniła funkcję dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu. Była też przez 1,5 roku zastępcą burmistrza Pisza oraz pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia, wiceprzewodniczącej Konwentu Dyrektorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Za swoją działalność otrzymała odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP, Odznaka Honorowa za zasługi na Rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na podstawie strony internetowej www.wiolettaslaskazysk.pl.

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MARCIN KUCHCIŃSKI

Marcin KuchcińskiUrodził się w 1976 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Ochrona Środowiska i Rybactwa Śródlądowego.

Posiada 12 letnie doświadczenie menadżerskie. Wcześniej dyrektor ds. realizacji inwestycji w Metromex SA. Od 2012 roku związany z Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA jako dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów.

Od 2007 roku Radny Rady Miasta Olsztyna gdzie Przewodniczył Komisji Sportu i Rekreacji, a także był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA SYLWIA JASKULSKA

Sylwia Jaskulska

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunku rolnictwo w zakresie agrotechnologii i zarządzania produkcją. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji w zakresie kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej oraz Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie przygotowania pedagogicznego) oraz Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego (w zakresie geografii).

Legitymuje się 12-letnim stażem pracy. W Urzędzie Gminy Dźwierzuty wykonywała obowiązki z zakresu ochrony środowiska, dróg gminnych, gruntów komunalnych oraz pozyskiwania środków unijnych. Pracowała ponadto jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Dźwierzutach. W latach 2005-2007 była m.in. kierownikiem w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, następnie zajmowała się sprawami związanymi z gospodarką gruntami komunalnymi oraz programami unijnymi w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Poselskiego Adama Krzyśkowa, posła na Sejm RP.

W latach 2010-2014 radna Rady Powiatu w Szczytnie, członek Zarządu Powiatu i od grudnia 2010 - wicestarosta. Ponadto pełniła funkcję przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia, kierowała pracami Komisji ds. Naboru na stanowiska kierownicze oraz urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.