Artykuły z kategorii

HONOROWE OBYWATELSTWO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Uchwała sejmiku województwa w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

PRZYJACIEL WARMII I MAZUR

Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu „Przyjaciel Warmii i Mazur”

Wniosek o przyznanie Honorowego Tytułu „Przyjaciel Warmii i Mazur"

 

 

 

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jednostopniową odznaką stanowiącą wyróżnienie za szczególne zasługi położone dla rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.


 
SKŁAD KOMISJI ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:
1. Piotr Żuchowski – Przewodniczący Komisji OHZWW-M
2. prof. Stanisław Achremczyk
3. Edward Adamczyk
4. Andrzej Marcinkiewicz
5. Andrzej Dowgiałło
6. Monika Falej
7. Wiktor Marek Leyk

W skład Komisji Odznaki honorowej wchodzą:
1) Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
2) przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
3) po jednym członku działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
    a) środowisk naukowych,
    b) stowarzyszeń twórczych,
    c) stowarzyszeń przedsiębiorców,
    d) organizacji pozarządowych,
4) wskazany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego, pełniący funkcję sekretarza.

 

Pobierz:

Uchwała nr XXXIV-478-05 z dnia 31.08.2005 r.

Regulamin zasad i trybu wyróżniania Odznaką Honorową

Wzór odznaki

Wniosek o nadanie odznaki honorowej

 

 

Rejestr odznak - część 1

Rejestr odznak - część 2

Rejestr odznak - część 3

Rejestr odznak - część 4