Artykuły z kategorii

laurTo coroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ustanowiona w celu uhonorowania i nagrodzenia osób, instytucji lub firm, które swoimi osiągnięciami w minionym roku przyczyniły się do promocji Warmii i Mazur w kraju i na świecie.

 

 Pobierz:

Zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego Laur "Najlepszym z Najlepszych"

 

Regulamin konkursu o Laur "Najlepszym z Najlepszych"

 

Formularz konkursowy