Uchwała dotycząca honorowego patronatu

Regulamin przyznawania honorowego patronatu

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu i udział w komitecie honorowym

Zestawienie honorowych patronatów, przyznanych:

2017 

2016

2015

2014 

2013