Artykuły z kategorii

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA GUSTAW MAREK BRZEZIN


gustaw marek brzezinUrodził się w 1958 roku w Ostródzie, ukończył Technikum Rolnicze w Dobrocinie i Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Jest też absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Szczegółowa uprawa roślin) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Administracja i zarządzanie). W roku 2011 uzyskał tytuł Doktora Nauk Rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim.


Pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, w okresie przemian ustrojowych zaangażował się w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1998-2002 zasiadał w radzie powiatu, a od listopada 1998 roku do czasu powołania do zarządu województwa pełnił funkcję wójta gminy Ostróda.

Od 1999 roku jest przewodniczącym zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" oraz prezesem zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.
 

Na podstawie strony internetowej www.brzezin.pl.