Urząd Marszałkowski w Olsztynie11 lipca o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie 25 inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

 

Samorząd województwa będą reprezentowali marszałek Jacek Protas i wicemarszałek Jarosław Słoma.

 

Gminy, przedsiębiorstwa i zakłady komunalne z regionu - w sumie 25 beneficjentów podpisze jutrzejsze umowy na współfinansowanie inwestycji. Blisko 14 mln złotych zostanie przeznaczonych na realizację projektów i poprawę funkcjonowania szeroko rozumianej infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i sanitarnej.