Artykuły z kategorii

Podpisanie umowy

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i parafia pw. Św. Wawrzyńca w Plutach w gminie Pieniężno to kolejni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Subregion elbląski wzbogacą projekty warte 18 mln zł, z czego blisko 13 mln zł stanowi dofinansowanie.

W czwartek (2 lutego) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał dwie umowy na realizację projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. – 131 mln euro przeznaczyliśmy na kulturę i dziedzictwo w RPO WiM 2014-2020, i jesteśmy chyba jedynym regionem, który zabezpieczył środki na tę dziedzinę życia – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Te pieniądze umożliwiają modernizację instytucji i ratowanie regionalnych zabytków. W tej sferze niełatwo o duże środki niezbędne do wykonywania gruntownych prac remontowych czy unowocześniania placówek. Dlatego ogromne gratulacje należą się beneficjentom, którzy podjęli się trudu uzyskania zewnętrznego źródła finansowania.

Maria Kasprzycka, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, chwaliła współpracę z elbląskimi instytucjami kultury, z samorządem województwa i miasta. Placówkę czeka renowacja obiektów pokrzyżackiej zabudowy Podzamcza Północnego, modernizacja części ekspozycji i utworzenie nowych, a także przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystko to kosztować będzie 15 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 10 mln.

Prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła w Plutach, zbudowanego na przełomie XV i XVI wieku, pochłoną ponad 3 mln zł, z dofinansowaniem na poziomie 2,5 mln zł. Remont dachu, prace elewacyjne oraz konserwacja obiektów znajdujących się wewnątrz budynku mają na celu zahamowanie postępu zniszczeń i przywrócenie zabytkowi pierwotnego blasku. Dokumenty z rąk marszałka odebrał proboszcz – ksiądz Jan Puławski.