Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Dziś w Brukseli Rada Unii Europejskiej mianowała Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.

W Brukseli trwają obecnie 3. Dni Partnerstwa Wschodniego zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej.

Ideą wydarzenia jest zainicjowanie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na stabilności europejskiej polityki sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru gospodarczego i wyzwań na przyszłość w tym obszarze oraz promowanie współpracy samorządów z krajami objętymi inicjatywą, m.in. poprzez wdrażanie wspólnych projektów i tworzenie nowych inicjatyw w tym zakresie.