Artykuły z kategorii

Uściśnięte ręce. Fot.www.stockvault.net

Forum Współpracy Biznesowej obwodu kaliningradzkiego i województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 5 października przy ul. Jagiellońskiej 91a.

Początek spotkania o godz. 12.

W forum wezmą udział wysokiej rangi przedstawiciele administracji rządu obwodu kaliningradzkiego, przedsiębiorcy, a także instytucje otoczenia biznesu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wydarzenia turystyczne i sportowe w obwodzie kaliningradzkim. Głos zabiorą ponadto przedstawiciele organów i instytucji związanych z Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którzy opowiedzą o możliwościach współpracy w jego ramach oraz harmonogramie realizacji.

Zaplanowano także dyskusję związaną z pomocą finansową dla przedsiębiorców (specjalna strefa ekonomiczna, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, rolnictwa, rozwój kontaktów gospodarczych z zagranicą), możliwościami współpracy w rolnictwie (sadownictwo, hodowla bydła, uprawa roślin, w tym środki ochrony roślin, agroturystyka), branżą bursztynniczą, współpracą w ramach klastru biotechnologicznego, prezentacją usług Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej, czy tworzeniem sytemu transferu technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Forum Współpracy Biznesowej odbywa się przy okazji XVI posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Posiedzenie otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin o godz. 15.30.