Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – przedsięwzięcia z tej dziedziny mają szansę na dodatkowe dofinansowanie.

O dodatkowym wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 opowie marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Dotychczas w Kontrakcie Terytorialnym było zapisanych pięć przedsięwzięć w instytucjach kultury podlegających samorządowi województwa: we Fromborku, Lidzbarku Warmińskim, na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie oraz w Teatrze im. Aleksandra Sewruka i w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Dwie kolejne instytucje zyskały szansę na dodatkowe dofinansowanie – chodzi o Kanał Elbląski oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Na konferencję w tej sprawie zapraszamy w poniedziałek (12 września) na godz. 10 do sali nr 325 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.