Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Rusza konkurs adresowany do szkół, placówek oświatowych i szkoleniowych na infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim między 29 września a 7 listopada 2016 roku. 

– Priorytet będą miały projekty dostosowane do potrzeb regionalnej gospodarki – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Czyli takie, które przyczynią się do przygotowania pracowników dla branż dobrze rozwijających się w naszym województwie. Poza strategicznymi specjalnościami Warmii i Mazur – meblarstwem i obróbką drewna, produkcją żywności, ekonomią wody – dobrze rokuje sektor IT. Mamy też warunki sprzyjające powstawaniu centrów usług wspólnych. A i turystyka, wciąż przecież najważniejsza gałąź naszej gospodarki, wkracza na europejski poziom i wymaga dopływu dobrze wykształconych specjalistów. Wachlarz zawodów potrzebnych w regionie się poszerza – trzeba stale polepszać mieszkańcom warunki uczenia się ich.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na prace budowlane i wyposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu oraz prowadzania szkoleń, a także na wspieranie i tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pula dostępnych środków to 5 mln zł, a maksymalny poziom wsparcia projektu to 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2017 roku, a realizacja wybranych przedsięwzięć ma się zakończyć do 30 września 2018 roku.

Więcej informacji