Artykuły z kategorii

Wizyta delegacji z Francji

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, gościł wczoraj (12 kwietnia 2016 r.) na spotkaniu roboczym delegację z departamentu Côtes d’Armor (Francja).

Przedstawiciele francuskiego regionu partnerskiego reprezentowali samorządy gminne (Ploeuc-L’Hermitage, Erquy), stowarzyszenie „Ploeuc-L’Hermitage-Europe, lokalną grupę działania „Pays de Saint-Brieuc” oraz szkołę rolniczą La Ville Davy z Quessoy.

Celem trzydniowej wizyty gości z Francji, którzy większość swojego czasu spędzają w gminie Ostróda, jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy samorządami gminnymi, opracowanie założeń projektu współpracy poświęconego rozwojowi turystyki finansowanego z programu LEADER (PROW 2014-2020) pomiędzy lokalnymi grupami działania „Pays de Saint-Brieuc” oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, a także przywrócenie programu wymiany uczniów umożliwiającego staże zawodowe pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Ostródzie i szkołą rolniczą La Ville Davy z Quessoy (projekty współpracy ERASMUS+).

Podczas pobytu w naszym regionie francuska delegacja odwiedziła między innymi firmę hodowlano-nasienną – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka – w Szydlaku, kontynuującą ponad 60-letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka (gmina Ploeuc-l’Hermitage – 4100 mieszkańców – jest liderem na rynku francuskim w uprawie ziemniaka; co trzy lata organizuje kilkudniową imprezę promującą ten lokalny produkt, który przyciąga 30 tysięcy osób), gospodarstwo rolne w Grabinku specjalizujące się w uprawie tego warzywa, jego przetwórstwie i sprzedaży, gospodarstwa agroturystyczne (Kalinówka w Wysokiej Wsi, „Kwaśne Jabłko” we Włodowie, Pensjonat pod Taborskimi Sosnami w Taborzu), a także Kawiarnię „U Smolejów” w Łukcie, gdzie mogła skosztować naturalnych, rzemieślniczych lodów.

Francuzi zapoznali się również z projektami zagospodarowania brzegów jezior w naszym regionie, współfinansowanymi ze środków unijnych z jakich samorządy i lokalne grupy działania z województwa warmińsko-mazurskie korzystały w latach 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich): jezioro Ukiel w Olsztynie, jezioro Drwęckie w Ostródzie oraz jezioro Narie w Bogaczewie.