Artykuły z kategorii

Elbląg

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i prezydenta Elbląga Witold Wróblewski podpiszą w środę 23 marca aneksy do umów podnoszące poziom dofinansowania projektów realizowanych ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Podpisane zostaną aneksy do trzech umów:
- Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu, kwota zwiększenia dofinansowania – 780 tys. zł
- Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju, kwota zwiększenia dofinansowania – 14,3 mln zł
- Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu, kwota zwiększenia dofinansowania – 1,9 mln zł.

Kwota zwiększenia dofinansowania wszystkich projektów wynosi ponad 17 mln zł. Było to możliwe dzięki utrzymującemu się na wysokim poziomie kursowi euro. To generuje oszczędności, które samorząd województwa chce maksymalnie wykorzystać.

Spotkanie odbędzie się w środę – 23 marca o godz. 12.00 w Hotelu Młyn.