Artykuły z kategorii

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotkał się z laureatami XVIII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” i XIV edycji Konkursu „Gmina Fair Play”.

Od roku 1997 wszystkie firmy, a od roku 2001 także gminy w Polsce, mogą poddać się dobrowolnej weryfikacji, której celem jest potwierdzenie czy działają etycznie i uczciwie. Wszyscy, którzy spełniają wysokie kryteria, są nagradzani tytułem i certyfikatem.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja etyki w działalności gospodarczej (we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi); wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Wyróżnienia z województwa warmińsko-mazurskiego:
SREBRNY LAUR
- IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE Sp. z o.o., Iława,
- P.U.P.H. „TECHTRANS” S.J. Andrzej Szmit i Ireneusz Ziemiński, Elbląg
BRĄZOWY LAUR
- Corab Sp z o.o. w Olsztynie,
- Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s.c. Dariusz Jastrzębski Edwarda Jastrzębska, Różnowo
ZŁOTA STATUETKA
- Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA Sp. z o.o., Olecko
ZŁOTY CERTYFIKAT
- Traidenis - Pol Spółka z o.o., Olecko,
- Wagon Service Ostróda Sp. z o.o., Ostróda,
CERTYFIKAT
- Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o., Dywity,
- Serwis Techniczny Przemysław Andrzejaczek, Olsztyn
- „VILL-MED” CENTRUM MEDYCZNE LEŚNICZAK&SYN Sp.j., Giżycko
CERTYFIKAT „GMINA FAIR PLAY” 2015: gmina Dywity (kategoria: wielofunkcyjna gmina wiejska).