Artykuły z kategorii

Spotkanie w Opolu

Ponad 320 tys. uczestników i blisko 2 tys. wydarzeń. W czwartek 5 listopada w Opolu odbyło się podsumowanie polskiej części 23. Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas uroczystej gali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin został nagrodzony za wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to organizowane w 49 państwach wydarzenia promujące dziedzictwo materialne i niematerialne. Polska inauguracja tego najważniejszego święta kultury Starego Kontynentu została zorganizowana w Elblągu.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Utracone dziedzictwo". Temat przewodni koncentrował się na zapobieganiu nieodwracalnej utracie zasobów dziedzictwa kulturowego. Oprócz akcentowania potrzeby zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, przywoływano pamięć o utraconych zabytkach, dziełach sztuki, ginących zawodach, a także o dziedzictwie emocjonalnie nam bliskim – starych fotografiach, pamiątkach rodzinnych, tradycjach.

Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznał marszałkowi województwa Gustawowi Markowi Brzezinowi wyróżnienie w uznaniu za wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa i za zaangażowanie w promocję Europejskich Dni Dziedzictwa.