Artykuły z kategorii

Konferencja w Kortowie

Konferencja „Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur” odbyła się 24 września 2015 roku w Kortowie. W spotkaniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Zebrani goście rozmawiali m.in. o wsparciu finansowym regionu z aktualnego programu UE; wsparciu projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WiM 2014-2020 oraz o współpracy z UWM w osiąganiu celów Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WiM na lata 2014-2020.

Zaprezentowane zostały również badania UWM powiązane z gospodarką.