Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Wczoraj (23 września 2015 roku) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano osiem kolejnych umów z Lokalnymi Grupami Działania na wsparcie obszarów wiejskich. W spotkaniu wziął udział marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

W województwie warmińsko-mazurskim wnioski o przyznanie pomocy w programie wsparcia przygotowawczego złożyło 11 Lokalnych Grup Działania na kwotę ponad 1,4 mln zł.

Po 132 tys. zł otrzymają LGD: Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, „Brama Mazurskiej Krainy”, „Mazurskie Morze”, Ziemia Lubawska, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski i Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Nieco mniej, bo po 110 tys. zł, dostaną LGD: Wysoczyzna Elbląska i „Barcja”.

Środki przyznane Lokalnym Grupom Działania pochodzą z poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” (wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER), objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.