Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 544 zostanie oddany do użytku. Przecięcie wstęgi odbędzie się w Lidzbarku we wtorek 28 lipca. Ceremonii dokona marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Fragment trasy o długości 26 km łączy Lidzbark z Działdowem i uzupełnia ciąg komunikacyjny południowo-zachodniej części województwa. Droga kosztowała 103 mln zł. Europejskie środki pochodzące z RPO WiM 2007-2013 stanowią 95 proc. tej kwoty.

Trwająca półtora roku inwestycja objęła rozbudowę 23,02 km drogi, budowę obwodnicy Lidzbarka oraz mostu na rzece Wel o długości 72,9 m (najdłuższy obiekt mostowy dotychczas wybudowany przez ZDW). Ponadto zbudowano lub przebudowano: 3 mosty,15 przepustów, 10 km chodników, 3 km ciągów pieszo-rowerowych, 20 zatok autobusowych, a także miejsce obsługi podróżnych (MOP).

Uroczystość otwarcia odbędzie się przy moście na rzece Wel w Lidzbarku o godz. 14.30.