Artykuły z kategorii

Sesja sejmiku

Taką decyzję podjęli radni podczas VIII sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok głosowało 29. radnych z 30. obecnych na sali (jeden nie oddał głosu) z klubów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas tego wydarzenia rozdano również „Wawrzyny 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach”. Otrzymali je Krzysztof Hećman – radny i burmistrz Kętrzyna 7 kadencji od 1990 r. oraz Edward Adamczyk – radny sejmiku województwa 5 kadencji od 1998 r.

Podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali też laureaci XV edycji konkursu „Sposób na Sukces”, którego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
- Bell P.P.H.U. Pałac i Folwark Galiny Joanna i Krzysztof Pałyska (Kategoria rodzinna) za przedsięwzięcie „Rozszerzenie oferty turystyczno-usługowej pałacu i folwarku Galiny poprzez budowę sali konferencyjnej, farmy dla zwierząt miniaturowych, kortów tenisowych, ruskiej bani i wędzarni”
- Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi Krystyna Ziejewska (Kategoria zespołowa) za przedsięwzięcie „Utworzenie Grupy Producentów Rolnych Marpol Sp. z o.o. w celu promocji polskiej gęsiny i tradycyjnych wyrobów z gęsi oraz ich sprzedaż w powstającej sieci sklepów pn. Gęsia Chata”.
-"ECO-PROGRES Sp. z o.o., Iwona Marchewka (Kategoria zespołowa) za przedsięwzięcie „Budowa biogazowni w gospodarstwie rolnym – produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej w oparciu o surowce lokalne”
- Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności , Joanna Gawryszewska (Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych) za działanie „Utworzenie Centrum Kreatywności „Kreolia” jako miejsca przyjaznego rozwojowi lokalnych talentów artystycznych”.
- Punkt Przedszkolny w Nowym Marcinkowie, Katarzyna Kotecka za działanie „Uruchomienie punktu przedszkolnego na terenach popegeerowskich pn. „Pachnąca ziołami chatka”.

Podziękowania otrzymał również odchodzący na emeryturę Bogdan Szymanowski, wieloletni dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.