Spotkanie w Ostródzie

W spotkaniu, które ma na celu przybliżenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych.

W wydarzeniach biorą także udział twórcy Programu oraz osoby odpowiedzialne za jego prawidłową realizację. Tym razem z ich wiedzy skorzystali przedstawiciele Ostródy i powiatu ostródzkiego. W spotkaniu uczestniczył również Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który nawiązał także do zagospodarowania funduszy unijnych z perspektywy 2007-2013. - Cieszymy się z sukcesu, efekty widać wszędzie, ale przed nami nowe wyzwania i możliwości – mówił. - Teraz stawiamy na innowacyjność, konkurencyjność, sieciowanie, wzrost zatrudnienia oraz współpracę nauki i biznesu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest ściśle powiązany ze strategią województwa i kierunkami rozwoju, które obrała Unia Europejska. - To, co chcemy osiągnąć dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu to m.in. budowa bazy dochodowej województwa. Skupimy się na nowoczesnych technologiach i wspieraniu inteligentnych specjalizacji, a więc dziedzin, które stanowią potencjał rozwojowy – mówiła Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Instytucji Zarządzającej Programem.

Kolejna prezentacja RPO WiM 2014-2020 już w poniedziałek (22 czerwca) w Piszu. Więcej informacji o RPO WiM 2014-2020 na stronie internetowej www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl