Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Aż 9 mln zł trafi do przedsiębiorców z Warmii i Mazur na wsparcie konkurencyjności i dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii. Dofinansowanie dostaną 24 podmioty z listy rezerwowej w jednym z konkursów w ramach kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

- Dodatkowe środki pochodzą z oszczędności wynikających z realizacji innych projektów i różnic kursowych – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Z deklaracji przedsiębiorców wynika, że chcą się rozwijać i zdążą wykorzystać dodatkowe fundusze do końca sierpnia, a w wyjątkowych sytuacjach do końca września. Ich zainteresowanie środkami na własny rozwój dobrze wróży na przyszłość, ponieważ w nowej perspektywie unijnej gros pieniędzy musimy przeznaczyć właśnie na inteligentny rozwój i innowacyjną gospodarkę.

Wartość inwestycji, które mają być zrealizowane w ramach przyznanych oszczędności wynosi ponad 25 mln zł. Pieniądze zostaną zainwestowane na przykład w technologię produkcji preparatów mlecznych, rozbudowę parków maszynowych, zakup innowacyjnego sprzętu i inne nowe rozwiązania.