Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Konsul Generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku już raz była gościem władz województwa. Było to w 2013 roku, zaraz po objęciu przez Liu Yuanyuan swojej funkcji. Dzisiejsza wizyta miała na celu zapoznanie się z nowym marszałkiem i kontynuację rozmów sprzed miesięcy. Konsul generalnej towarzyszył konsul Liu Yuehua. Najważniejszymi tematami rozmów pozostają niezmiennie kontakty gospodarcze, współpraca naukowa i turystyka.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podkreślił też potencjał warmińsko-mazurskiej branży meblarskiej, wskazując, że może się ona stać kolejnym sektorem interesującym dla chińskiego biznesu. Mówił również o niezmiennie istotnej roli, jaką odgrywają kontakty międzyludzkie i wymiana kulturalna. Z kolei pani konsul zwracała uwagę na liczne podobieństwa między naszym regionem a prowincją Heilongjiang i wynikające z tego możliwości współpracy, bardzo mocno akcentowała też strategiczne partnerstwo polityczne łączące obecnie Polskę i Chiny.

Kontakty Warmii i Mazur z partnerami z Chin sięgają roku 1995, kiedy to zawarto porozumienie o ustanowieniu przyjaznych stosunków między województwem olsztyńskim a prowincją. W 2005 roku podpisano z kolei protokół uzgodnień pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a regionem Heilongjiang. Protokół zakładał główne kierunki przyszłej współpracy takie jak gospodarka leśna, turystyka, przetwórstwo mleczne.

Po ostatniej wizycie konsul Liu Yuanyuan delegacja województwa wzięła udział w I Polsko-Chińskim Forum Regionalnym w Gdańsku. W październiku ubiegłego roku w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim wizytę złożyła 4-osobowa delegacja z prowincji Heilongjiang. Zagraniczni goście wzięli udział w rozmowach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i wizytowali fabrykę POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim. Z kolei marcu tego roku z wizytą roboczą w Olsztynie przebywała delegacja Biura ds. Zagranicznych Prowincji Heilongjiang.

Obecnie najważniejszymi obszarami zainteresowań pozostają obchody 20-lecia nawiązania stosunków, wystawa na temat Polonii żyjącej w Harbinie i prowincji Heilongjiang w pierwszej połowie XX wieku, rozwój wymiany turystycznej i kulturalnej oraz kontakty gospodarcze w takich sektorach, jak: przetwórstwo mleka, rolnictwo, przemysł drzewny i meblarstwo, a także współpraca między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i uniwersytetami prowincji Heilongjiang.