Artykuły z kategorii

Flaga Unii Europejskiej

Nowe Miasto Lubawskie to kolejny przystanek w cyklu prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W piątek (22 maja) o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym konferencję dla samorządowców otworzy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

W Nowym Mieście marszałek przedstawi wizję rozwoju regionu, jaką przez najbliższe lata będzie realizował zarząd województwa. Pracownicy departamentu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawią wszystkie najważniejsze działania możliwe do przeprowadzenia w ramach tego programu, czyli inteligentną gospodarkę regionu, kadry dla gospodarki, cyfrowy region, efektywność energetyczną, środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów czy też kulturę i dziedzictwo. Pozostałe ważne dziedziny, które zostaną omówione, to infrastruktura transportowa, obszary wymagające rewitalizacji, dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, regionalny rynek pracy i włączenie społeczne.