Artykuły z kategorii

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

15 produktów, 26 usług oraz 13 wydarzeń otrzymało specjalne certyfikaty od Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego podczas uroczystej gali „Produkt z Warmii i Mazur”.

W sumie certyfikaty otrzymały 182 organizacje (były organizacje, które otrzymały ich dwa albo więcej). Wyróżnione zostały nimi 54 produkty, 116 usług i 44 wydarzenia.

Już w czwartek 21 maja w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu „Produkt z Warmii i Mazury”. Otworzy ją i weźmie w niej udział członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządu województwa oraz zaproszeni eksperci przedstawią założenia i podsumowanie projektu. Przewidziane są także referaty pracowników naukowych z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat inteligentnych specjalizacji. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur poprzez stworzenie marki „Produkt Warmia Mazury”. Obecnie tym znakiem posługuje się już 190 producentów i usługodawców z naszego regionu.

Konferencja rozpocznie się o godz. 11 Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5.