Artykuły z kategorii

atomyW sali sesyjnej sejmiku województwa odbyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli organizacji młodzieżowych z Warmii i Mazur tworzących inicjatywę ,,ATOMY w sieci”. Społecznicy pracują nad założeniami regionalnego systemu wspierania młodzieży.

Spotkanie służy wytyczeniu kierunków polityki młodzieżowej, która powinna być odpowiedzią ma potrzeby młodych ludzi żyjących w regionie.  W tym celu uczestnicy rozmawiają o czynnikach wpływających na sytuację życiową młodego pokolenia, uczniów i studentów, jak również osób wchodzących na rynek pracy. Wstępne propozycje rozwiązań wypracowane zostaną podczas warsztatów i spotkań w grupach dyskusyjnych. Organizacje pozarządowe chcą podkreślić również znaczenie polityki młodzieżowej w dyskusji nad aktualizacją strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Sieć reprezentuje 30 środowisk młodzieżowych Warmii i Mazur.  Do współpracy nad tworzeniem zrębów polityki młodzieżowej zaproszeni zostali wszyscy członkowie sieci ATOMY, jak i inne organizacje działające na rzecz młodzieży oraz osoby zajmujące się politykami dotykającymi problemów młodzieżowych, a przede wszystkim sama młodzież.
 
Dyskusja nad założeniami regionalnego systemu wspierania młodzieży odbywa się pod patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa.