Artykuły z kategorii

Spotkanie "Europa dla Obywateli'W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie potencjalnych beneficjentów programu „Europa dla obywateli”.

 

 

Udział w w nim wzięło ponad 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji badawczych.

 

 

Prezentacji założeń programu wspierającego projekty realizowane na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przysłuchiwała się rekordowa liczba uczestników w porównaniu do organizowanych wcześniej spotkań w innych polskich miastach. - Dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście państwo na zaproszenie organizatorów. Dajecie tym samym przykład ogromnego potencjału i woli podejmowania działań o wymiarze międzynarodowym – powiedział marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin na otwarciu konferencji.

 

Julia Płachecka z Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" dodała, że do tej pory żadna organizacja z Warmii i Mazur nie skorzystała ze środków programu. - Wysoka frekwencja na dzisiejszym spotkaniu daje nadzieję, że w obecnej perspektywie 2014-2020 beneficjenci z tego regionu będą liderem w skali całego kraju – mówiła.

 

W ramach programu „Europa dla obywateli" współfinansowane są projekty wspierające aktywność obywateli krajów europejskich oraz międzynarodowe projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej. Najbliższy termin składania wniosków upływa 2 marca 2015 roku.

 

Organizatorami spotkania byli Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli".

 

 

WIĘCEJ O PROGRAMIE „EUROPA DLA OBYWATELI”

 

 

Spotkanie "Europa dla Obywateli"Spotkanie "Europa dla Obywateli"Spotkanie "Europa dla Obywateli"Spotkanie "Europa dla obywateli"