Artykuły z kategorii

 

Samorząd województwa podpisze dzisiaj (3 października) list intencyjny w sprawie współpracy z niemieckim krajem związkowym Saksonią-Anhalt. Wspólne działania skoncentrują się na rolnictwie i ochronie środowiska.

 

List intencyjny podpiszą wicemarszałek Jarosław Marek Słoma oraz minister rolnictwa i środowiska Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt Hermann Onko Aeikens. Jednym z gości uroczystości będzie konsul Hans Peter Utsch, dyrektor Referatu Prawno-Konsularnego w Konsulacie Generalnym RFN w Gdańsku.

 

Województwo warmińsko-mazurskie nawiązało współpracę z Saksonią-Anhalt w 2007 roku. Podpisanie listu intencyjnego będzie kolejnym etapem zacieśnienia dwustronnych kontaktów.

 

Uroczyste podpisanie listu rozpocznie się o godz. 12 w sali 325 Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 

Wcześniej niemiecka delegacja odwiedzi Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny (między 8:30 a 10:00). Z kolei około godz.15 goście będą zwiedzać olsztyński zamek.