Artykuły z kategorii

3Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i XX-lecie działania Państwowej Straży Pożarnej odbędą się w sobotę 19 maja w Olsztynie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą świętą w Bazylice Konkatedralnej. Po mszy nastąpi przemarsz na Plac Solidarności na dalszą część obchodów.

- Strażacy to bardzo ważna i bardzo liczna społeczność na Warmii i Mazurach, ponad 1200 osób pracuje w służbie zawodowej, a ponad 11 tysięcy działa w jednostkach ochotniczych - mówi marszałek Jacek Protas, który jest także prezesem zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. - Są zawsze tam gdzie trzeba nieść pomoc, walczyć z żywiołami, ratować dobytek, a często również ludzkie życie i robią to profesjonalnie i z oddaniem, dlatego w odbiorze społecznym cieszą się wielkim uznaniem.
 
Uroczysty apel z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka rozpocznie się na Placu Solidarności o godz. 13.35. Nastąpi także nadanie sztandaru zarządowi oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wręczenie odznaczeń i awansów. Po uroczystościach odbędzie się strażacki piknik rodzinny.