Artykuły z kategorii

Jutro 10 września o godz. 17.00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie rozpocznie się gala XI edycji konkursu „Godni Naśladowania”. W uroczystości weźmie udział marszałek województwa Jacek Protas.

 

 

Konkurs „Godni Naśladowania” organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z samorządem województwa. Promuje ciekawe inicjatywy organizacji pozarządowych, produkty ekonomii społecznej oraz lokalnych liderów.

 

Podczas jutrzejszej gali zostaną wręczone nagrody i statuetki laureatom konkursu w siedmiu kategoriach:   

I.    na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej,
II.    na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
III.    na najlepiej działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego,
IV.    na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych – we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych FOS-a,
V.    animator/ka społeczny/a – realizowany z Siecią Rozwoju Lokalnego HEROLD,
VI.    na najlepszy produkt ekonomii społecznej – realizowany z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez ESWIP,
VII.    za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym (od 2013 r.).