Artykuły z kategorii

eddSpotkanie we Fromborku 5 września uroczyście rozpocznie tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie warmińsko-mazurskim – wśród zaproszonych gości znajduje się także m.in. Anna Wasilewska z zarządu województwa. Patronat nad wydarzeniami w naszym województwie objął marszałek Jacek Protas.

 

Tegoroczne Dni odbywają się pod hasłem ,,Dziedzictwo – źródło tożsamości”. W najbliższych tygodniach na Warmii i Mazurach odbędą się m.in. wernisaże wystaw, konferencje, wycieczki z przewodnikiem, występy artystyczne, spotkania, zwiedzanie zabytków czy warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 

W organizację tegorocznych wydarzeń zaangażowały się m.in. archiwa państwowe, biblioteki, fundacje, muzea, domy kultury, parafie, szkoły oraz stowarzyszenia.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie warmińsko-mazurskim zakończą się 30 września, w Kętrzynie. Odbędą się tam wydarzenia, dotyczące zagadnień z zakresu historii I wojny światowej – wystawa fotograficzna, sympozjum naukowe oraz występ grupy rekonstrukcyjnej.

 

Więcej informacji na stronie www.edd.com.pl.