Artykuły z kategorii

straz2Strażacy z Iławy dostaną nowoczesny podnośnik hydrauliczny wykorzystywany do  ratownictwa wysokościowego. Nowoczesny wóz na podwoziu MAN kosztował ponad 1,3 mln zł. Większość tej kwoty to pomoc unijna z regionalnego programu operacyjnego.  Jutro (27 lutego) o godz. 9.00 na placu Komendy Powiatowej PSP w Iławie pojazd przekaże marszałek województwa Jacek Protas.

 

Dzięki niemu możliwe będzie ratowanie osób z obiektów i budynków, do których dostęp z ziemi jest niemożliwy. Podnośnik można wykorzystać także jako drogę ewakuacyjną. Wozy tego typu sprawdzają się również jako stanowiska obserwacyjne umożliwiające rozpoznanie sytuacji na dużym obszarze, ocenę istniejącego zagrożenia i możliwości prowadzenia akcji ratowniczej.  Pojazd ze względu na zasięg ramienia będzie mógł być wykorzystywany do naprawy i uszczelniania urządzeń wodnych.

 

Całkowity koszt zakupu pojazdu z podnośnikiem wyniósł prawie 1,3 mln zł,  z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury to ponad milion zł.

 

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja nowego sprzętu i pokaz możliwości podnośnika.

 

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu.