Artykuły z kategorii

urzad marszalkowskiZarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań samorządu województwa m.in. z zakres integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

 

Oferty należy składać do 7 stycznia 2014 roku w siedzibie Departamentu Współpracy Międzynarodowej przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie (pok. 138) lub kierować na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 19 828, 89 52 19 816.