Artykuły z kategorii

Forum „Partnerstwo, współpraca, integracja - na rzecz rozwoju gospodarczego” odbywa się w Lidzbarku Warmińskim.

 

Jest dedykowane przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami i nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych.

 

Celem wydarzenia jest stworzenie warunków do wspólnej debaty i intensyfikacji współpracy transgranicznej przedsiębiorców z krajów członkowskich UE i krajów spoza UE, z uwzględnieniem roli jaką może odgrywać w tym procesie administracja publiczna.

W programie można znaleźć debaty, warsztaty, sesje B2B, B2P, wizyty studyjne w warmińsko-mazurskich przedsiębiorstwach oraz prezentacja ofert inwestycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego oraz pozostałych województw Polski Wschodniej.

 

20131004 11193120131004 11195020131004 11211820131004 11212920131004 112322