Artykuły z kategorii

 certyfikat SZJ 2015 201811 października 2000 r. zarząd województwa przyjął Warmińsko-Mazurski Program Promocji Jakości na lata 2000–2015, a następnie program ten został wpisany w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2 listopada 2004 r. zarząd województwa podjął decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie systemu zarządzania jakością oraz dokonaniu jego certyfikacji. Po kilku miesiącach wdrażania w urzędzie systemu zarządzania jakością, od 9 do 11 stycznia 2006 r. zespół auditorów Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. przeprowadził w urzędzie audit certyfikacyjny. Audit zakończył się wynikiem pomyślnym. 18 stycznia 2006 r. PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. nadała Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie certyfikat nr 388/2006 na dowód, że system zarządzania jakością w Urzędzie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji zadań statutowych urzędu, zadań wynikających z ustaw, porozumień i umów. Certyfikat posiadał termin ważności 17 stycznia 2009 roku. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło 28 lutego 2006 r., na XLI sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

8 i 9 stycznia 2009 r. zespół auditorów z PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. przeprowadził w Urzędzie pierwszy audit recertyfikacyjny (odnowieniowy), na zgodność z nową normą międzynarodową ISO 9001:2008. Audit zakończył się wynikiem pomyślnym.  18 stycznia 2009 r. PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. nadała urzędowi nowy certyfikat, o takim samym numerze i zakresie jak poprzedni, na dowód, że system zarządzania jakością w urzędzie spełnia wymagania normy międzynarodowej o symbolu: ISO 9001:2008, z terminem ważności do 17 stycznia 2012 r. Uroczyste wręczenie urzędowi certyfikatu przejściowego – odnoszącego się do normy międzynarodowej - nastąpiło na XXVI sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, 28 stycznia 2009 r.

23 lutego 2009 r. Polski Komitet Normalizacyjny w oparciu o wspomnianą normę międzynarodową wydał jej polski odpowiednik o symbolu: PN-EN ISO 9001:2009. W marcu 2009 r. urząd otrzymał certyfikat na zgodność systemu zarządzania z powyższą polską normą.

Od 19 do 21 grudnia 2011 r. zespół auditorów z PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. przeprowadził w urzędzie drugi audit recertyfikacyjny, na zgodność systemu zarządzania z polską normą PN-EN ISO 9001:2009. Audit zakończył się wynikiem pomyślnym. 18 stycznia 2012 r. PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. nadała urzędowi nowy certyfikat, o takim samym numerze i zakresie jak poprzednie, z terminem ważności do 17 stycznia 2015 r. Uroczyste wręczenie urzędowi certyfikatu odbyło się 21 lutego 2012 roku, na XIV sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 12 do 15 stycznia 2015 r. zespół auditorów z PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. przeprowadził w urzędzie trzeci audit recertyfikacyjny, na zgodność systemu zarządzania z polską normą PN-EN ISO 9001:2009. Audyt zakończył się wynikiem pomyślnym. 17 stycznia 2015 r. PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. nadała urzędowi nowy certyfikat, o takim samym numerze i zakresie jak poprzednie, z terminem ważności do 18 stycznia 2018 r. Uroczyste wręczenie urzędowi certyfikatu odbyło się 25 marca 2015 r., na V sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

 POBIERZ:

Zarządzenie Nr 162/2016 r Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustanowienia V wydania Polityki Jakości oraz celów dotyczących jakości w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Załącznik nr 1 - Polityka jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie