W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działają: