Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ideą ogólnopolskiego konkursu jest zebranie i promocja informacji o gminach, które aktywnie wpierają rozwój turystyki rowerowej, promują aktywny wypoczynek na rowerach i tworzą infrastrukturę rowerową.

Przedsięwzięcie ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy, parki, miejsca noclegowe, postojowe), promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gminy i innych portalach oraz popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2017 roku. 

W konkursie przewidziano udział w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina miejska na prawach powiatu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Skorpenowy spływ na powitanie wiosny

Tradycja witania wiosny spływem płetwonurków Łyną ma w Olsztynie już trzynastoletnią tradycję. Po raz czternasty śmiałkowie zanurzą się w nurcie rzeki 18 marca.

Skorpenowym Spływ Łyną zagwarantuje emocje nie tylko im, ale i śledzącym ich z brzegu widzom.

Ełk

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprasza na wędrówkę pieszą po okolicy.

Spacer odbędzie się 12 marca.

Logotyp projektu

Do 30 kwietnia 2017 roku o prestiżowy znak „Produkt Warmia Mazury” mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Inicjatywa ma zwiększyć wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu.

Od 2014 roku wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa, co znacząco wpływa na wzrost jej konkurencyjności.