Artykuły z kategorii

Projekt  swym zasięgiem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Jego celem było zaprojektowanie możliwie kompletnego i spójnego przebiegu trasy umożliwiającego dogodne połączenie wszystkich województw w ramach istniejącej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej.

 

Wsparcie unijne
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo warmińsko-mazurskie”  to projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 85 236 976,00 zł. Całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowalnych projektu to 83 102 035,82 zł.

 

O projekcie
Poszczególne województwa łączą się ze sobą  tzw. punktami styku umożliwiającymi płynne pokonywanie trasy przez turystów rowerowych. Ważnym aspektem realizacji projektu jest jego komplementarność w stosunku do planowanej oraz już istniejącej infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza istniejących szlaków rowerowych.

 

Jednym z głównych celów stawianych przed projektem było połączenie istniejących lokalnych tras w spójną sieć tras rowerowych w Polsce Wschodniej, a także skomunikowanie z punktami obsługiwanymi przez transport publiczny i obiektami podstawowej infrastruktury turystycznej. Dzięki projektowi zrealizowany został kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego.

 

Projekt składa się z dwóch komponentów: wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa, rozbudowa i modernizacja dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych.

 

W ramach projektu wybudowano:
- w województwie warmińsko-mazurskim  195 km inwestycji + 28,5 km po już istniejących ścieżkach rowerowych
- w województwie podlaskim – 56 km inwestycji
- w województwie lubelskim – 77 km inwestycji
- w województwie podkarpackim – 116 km inwestycji
- w województwie świętokrzyskim – 47 km inwestycji

 

 

Mapa całego szlaku wygląda następująco:

 

green

 

 

W województwie warmińsko-mazurskim
W ramach projektu województwo przeprowadziło łącznie 25 przetargów – 7 na prace projektowe, a 18 na prace budowlane.

Trasa rowerowa przebiega przez miejscowości: Elbląg, Łęcze, Suchacz, Tolkmicko, Chojnowo, Frombork, Nowa Pasłęka, Braniewo, Kajnity, Pieniężno, Lelkowo, Kandyty, Górowo Iławeckie, Wielochowo, Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, Krekole, Galiny, Bartoszyce, Liski, Sępopol, Prosna, Glitajny, Korsze, Drogosze, Barciany, Srokowo, Leśniewo, Węgorzewo, Grądy Węgorzewskie, Banie Mazurskie, Boćwinka, Gołdap, Czarne, Dubeninki, Kiepojcie, Stańczyki, Przesławki.

Kliknij tutaj i zobacz prezentację - podsumowanie projektu w województwie warmińsko-mazurskim (plik PDF)

 


Przydatne linki:

 Instytucją Zarządzającą w realizowanym projekcie jest Ministerstwo Rozwoju: www.mr.gov.pl/
Instytucją Pośredniczącą w projekcie jest Polska Agencja Rozwoju Regionalnego: http://www.parp.gov.pl/
Dokumentacja projektu dostępna jest pod adresem: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Projekty/trasaI/Strony/trasa1.aspx
Oficjalna strona internetowa Green Velo: http://greenvelo.pl

 

bez tytułu