Artykuły z kategorii

W maju 2009 roku Departament Turystyki złożył wiosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na projekt „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”. Jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności regionu poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i poza granicami Polski. Realizację projektu, który będzie miał przede wszystkim charakter wizerunkowy, zaplanowano na lata 2010-2013. Wybrana w trybie konkursowym firma przeprowadzi efektywną reklamę zewnętrzną oraz kampanię promocyjną w mediach i Internecie. Dodatkowo zaplanowano udział w wybranych targach turystycznych, organizację wizyt studyjnych i prezentacji, jak również druk folderu wizerunkowego oraz wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną, obecnie jest na etapie oceny merytorycznej.

 

Uchwałą Nr 74/839/09/III z dnia 23 listopada 2009 roku Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, projekt „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

W 2013 roku ruszyła „Cudowna kampania Warmii i Mazur”, której celem jest zwiększenie rozpoznawalności regionu Warmii i Mazur w kraju oraz wybranych krajach zagranicznych tj. w Niemczech, Czechach, Belgii na Litwie, Słowacji i Ukrainie.

 

Wykonawcą kampanii promocyjnej regionu jest firma Ecorys Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wybrana w ramach postępowania publicznego.

 

Założenia kampanii oparte są na 24 layoutach eksponujących naturalne piękno regionu oraz jego atrakcje turystyczne poprzez wykorzystanie autentycznych zdjęć z regionu Warmii i Mazur, zawierających hasła zaczynające się od słów „Cudownie!”. Dodatkowo nagrane zostaną spoty reklamowe, które zobrazują pozytywne emocje i wrażenia wywołane pobytem na Warmii i Mazurach.

 

Kreacja kampanii została wybrana w wyniku otwartego konkursu, której autorem było konsorcjum firm Studio Gravite z siedzibą w Olsztynie oraz RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Kampanię promocyjną Warmii i Mazur będzie można zobaczyć w telewizji, Internecie, pociągach Eurocity i Intercity oraz nośnikach outdoorowych. Już od dzisiaj podróżni wybranych połączeń pociągów EC i IC, mieszkańcy 6 krajów za granicą oraz mieszkańcy Warszawy korzystający z metra mogą podziwiać uroki i atrakcje Warmii i Mazur. Od czerwca do października w kraju i za granicą kampania wzmocniona zostanie ekspozycją na nośnikach outdoorowych oraz reklamą internetową m.in. na portalu Wirtualnej Polski, Onecie czy MSN. Dodatkowo emitowane będą spoty reklamowe m.in. w Polsacie, TVN, TVP1, Discovery Channel, FOXLife, TVN Style, Comedy Central czy BBC Knowledge.

 

Kampania medialno-wizualna Warmii i Mazur o wartości 9.775.000,00 PLN realizowana jest w ramach projektu „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

 Berlin metro 1Berlin metro 2Bratysława billboardypociagi 1pociągi 2Warszawa metro 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAL TURYSTYCZNY WARMIA-MAZURY


W październiku 2013 roku  planowane jest uruchomienie regionalnego portalu turystycznego Warmii i Mazur, którego celem będzie zwiększenie dostępności do najciekawszych atrakcji województwa warmińsko-mazurskiego. Portal wyposażony został w funkcjonalności ułatwiające dostęp do przydatnych informacji oraz usług oferowanych przez cały rok.

 

Portal będzie zawierał m.in.:
1.    Informacje na temat miejsc historycznych, atrakcji turystycznych i okołoturystycznych województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem np.: muzeów, kin, teatrów, atrakcji przeznaczonych dla dzieci, tras turystycznych, szlaków kajakowych, ścieżek rowerowych, miejsc związanych z ochroną przyrody, miejsc kultu religijnego, miejsc związanych z uprawianiem sportu i rekreacją, miejsc związanych z turystyką zdrowotną, turystyką biznesową;
2.    Rozbudowaną, kompleksową bazę noclegową uwzględniającą hotele, schroniska, campingi, pola biwakowe, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, domy pielgrzyma itp. W bazie noclegowej znajdą się informacje ogólne i teleadresowe umożliwiające rezerwację miejsca noclegowego telefonicznie lub mailowo, zdjęcia obiektu noclegowego wraz z określeniem ilości miejsc noclegowych, dokładną lokalizacją obiektu umożliwiającą dojazd pod kątem różnych środków lokomocji, dostępnością parkingu, możliwościami pobytu ze zwierzęciem, udogodnieniami dla rodzin z dziećmi, udogodnieniami rekreacyjnymi, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych oraz praktycznymi poradami;
3.    Kalendarz imprez ze szczególnym uwzględnieniem festiwali, koncertów, imprez plenerowych, pikników rodzinnych, jarmarków regionalnych, imprez tematycznych, dni miast;
4.    Rozbudowaną mapę regionu;
5.    Multimedia: filmy, galerię zdjęć, panoramy atrakcji turystycznych;
6.    Wyszukiwarkę, Konto użytkownika, Newsletter, Skrzynkę kontaktową, Forum.

Dodatkowo każda atrakcja turystyczna, miejsce, impreza oprócz charakterystyki wraz z opisem, będzie zawierała przydatne adresy, kontakty, strony internetowe, godziny otwarcia, praktyczne porady i wiele więcej przydatnych informacji.

 

Portal będzie umożliwiał m.in.:
1.    Rezerwację on-line np.: usług, miejsc noclegowych, pojazdów, sprzętu pływającego, rowerów, biletów na imprezy. System rezerwacji on-line wyposażony będzie dodatkowo m.in. w automatyczne wysyłanie przypomnienia o zbliżających się terminach rezerwacji za pomocą wiadomości e-mail lub SMS, potwierdzenie rezerwacji i anulowanie rezerwacji za pomocą wiadomości e-mail lub SMS i wiele więcej;
2.    Transakcje płatnicze on-line;
3.    Planowanie w panelu mapowym pobytu uwzględniającego zaplanowane atrakcje, czas przejazdu/dojazdu oraz dobór właściwej trasy przejazdu pomiędzy wszystkimi wybranymi obiektami;
4.    Stworzenie i przesłanie kartki elektronicznej z Warmii i Mazur.
Ponadto Portal Turystyczny Warmia-Mazury został stworzony także z myślą o osobach niepełnosprawnych tzn. w taki sposób, aby osoby niewidome lub słabowidzące mogły korzystać bez przeszkód z treści umieszczonych na stronie.


Ważne informacje
Tytuł projektu: „Portal Turystyczny Warmia - Mazury”
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa: VII -  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
Beneficjent: Województwo Warmińsko – Mazurskie


 
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”.

Projekt  dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego

 

 
rpo2