Artykuły z kategorii

„Cittaslow - sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia”

 

Projekt promuje markę, logo Sieci, i przede wszystkim obszary (miasta) wchodzące w skład Sieci Cittaslow w taki sposób, aby obszar ten był rozpoznawalny i kojarzony z pozytywnym wizerunkiem zarówno w regionie, w kraju, jak i zagranicą. Pozwala to na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz konkurencyjności gospodarki, której główną gałęzią mają być przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Działania promocyjne założone w projekcie swoim zasięgiem obejmują miasta członkowskie Sieci Cittaslow (obecne i przyszłe), cały region Warmii, Mazur i Powiśla oraz obszary poza województwem warmińsko-mazurskim (cały kraj i zagranicę). Festiwal Miast Cittaslow organizowany jest natomiast każdego roku na terenie innego miasta członkowskiego.
    


Realizacja projektu pozwala na wzmocnienie konkurencyjności regionu i podmiotów gospodarczych na w nim działających pod kątem oferty turystycznej, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych i podmiotów gospodarczych w jej kształtowaniu i promocji. Zwiększenie nakładów na promocję regionalną służy optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych i potencjału w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

 

Zrealizowanie projektu spowoduje:
- pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu i wzrost gospodarczy regionu, poprzez ulepszenie istniejących i wprowadzenie nowych usług turystycznych,
- zbudowanie świadomości istnienia marki turystycznej regionu wśród docelowych grup odbiorców projektu,
- zwiększenie świadomości produktów turystycznych regionu wśród docelowych grup odbiorców projektu,
- popularyzacja idei CittaSlow promującej wysoką jakość życia mieszkańców,
- zwiększenie konkurencyjności sektora usług turystycznych w obszarach kultury, przyrody, sportu, rekreacji,
- wzrost efektywności działań promocyjnych samorządów z obszaru Sieci Miast Cittaslow,
- wzrost liczby turystów odwiedzających obszar Sieci Miast Cittaslow do roku 2015,
- popularyzację i utrwalenie pozytywnego wizerunku Sieci Miast Cittaslow poprzez wyeksponowanie jednolitej wizualizacji Sieci w postaci logo,
- wypracowanie pozytywnych nawyków współpracy wśród podmiotów, których dotyczy realizacja projektu – samorządów z obszaru Sieci Miast Cittaslow.

 

W ramach niniejszego projektu planowane są następujące zadania:
1) zorganizowanie corocznego, cyklicznego Festiwalu Miast Cittaslow w latach 2010-2015;
2) opracowanie i przeprowadzenie promocji Sieci Cittaslow za pomocą materiałów promocyjnych dotyczących miast wchodzących w skład Sieci Cittaslow (profesjonalnie wydana publikacja);
3) przeprowadzenie krajowej i zagranicznej promocji turystycznej obszaru za pomocą programów sponsorowanych w TV;
4) udział przedstawicieli miast zrzeszonych w Sieci Miast Cittaslow w targach turystycznych (krajowych i zagranicznych).

 

Wartość projektu:
- całkowita - 1.753.175,95 zł
- dotacja UE - 1.490.199,55 zł
- wkład własny - 262.976,40 zł

 

 

rpo logotypy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

 

 

„Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu”

 

Projekt zakłada wypromowanie marki, logo Sieci, oraz obszarów wchodzących w skład Sieci Cittaslow w taki sposób aby obszar ten był rozpoznawalny i kojarzony z pozytywnym wizerunkiem zarówno w regionie, w kraju, jak i zagranicą. Pozwala to na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz konkurencyjności gospodarki, której główną gałęzią mają być przedsiębiorstwa z branży turystycznej.    Realizacja projektu pozwala na wzmocnienie konkurencyjności regionu i podmiotów gospodarczych na w nim działających pod kątem oferty turystycznej, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych i podmiotów gospodarczych w jej kształtowaniu i promocji. Zwiększenie nakładów na promocję regionalną służy optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych i potencjału w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

 

W ramach niniejszego projektu realizowana jest promocja regionalna za pomocą zbudowania wizerunku Sieci Miast Cittaslow poprzez:               
- zorganizowanie Międzynarodowego Zgromadzenia Ogólnego Sieci Cittaslow,
- organizacja spotkania roboczego (warsztatów) Cittaslow dla obecnych uczestników Sieci Cittaslow z regionu (w miastach Warmii, Mazur i Powiśla obecnie będących członkami Sieci),
- zorganizowanie corocznych warsztatów dla przedstawicieli miast-kandydatów aspirujących do uczestnictwa w Sieci Miast Cittaslow,
- opracowanie i przeprowadzenie promocji idei Sieci Cittaslow za pomocą różnorodnych gadżetów promocyjnych (koszulki, czapeczki, zeszyty, długopisy, smycze, informatory, kubki, itp.),
- organizacja i przeprowadzenie krajowej i zagranicznej promocji za pomocą artykułów sponsorowanych w prasie,
- stworzenie profesjonalnie przygotowanej bazy danych zdjęć fotograficznych, które będą mogły być użyte przy działaniach promocyjnych,
- opracowanie, utrzymanie i pozycjonowanie specjalnie przygotowanej profesjonalnej strony internetowej dotyczącej Sieci Miast Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu,
- opracowanie i emisja filmu promocyjnego, który będzie mógł być użyty podczas emisji w telewizji oraz jako materiał promocyjny na stronie www.

 

 

Wartość projektu - 1.764.176,00 zł
W tym dotacja UE - 1.499.548,60 zł
Wkład własny - 264.626,40 zł

 

rpo logotypy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013