9 maja 2016 roku rozpoczyna sie nabór do XVI edycji "Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości", będącej jedną z kategorii w konkursie "Żagle Warmii i Mazur". 

 

XVI edycja konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego od ponad 20 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Nagrody w WMNJ, w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Laureatami zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów. Rywalizacja podzielona jest na cztery kategorie: mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje publiczne oraz organizacje edukacyjne.

Zgłoszenia należy przesyłać do 23 maja 2016 roku. Wręczenie statuetek oraz wyróżnień odbędzie się 4 listopada 2016 roku podczas uroczystej gali konkursu "Żagle Warmii i Mazur".  

Dokumentacja XVI edycji Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości:

Regulamin konkursu "Żagle Warmii i Mazur" 

Oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu podatków i ZUS

Formularz zgłoszenia do XVI edycji WMNJ

Zasady i harmonogram XVI edycji WMNJ

LOGO WMNJ

 

 Pobierz katalog: 

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości - okładka 

Wwarmińsko-Mazurskie Nagroda Jakosci 2015 - katalog

 

Zobacz także:

Liczba organizacji w województwie warmińsko-mazurskim posiadających wdrożone systemy zarządzania

Liczba organizacji w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego posiadających wdrożone znormalizowane systemy zarządzania

Statuetki i wyróżnienia przyznane przez Komitet w XV edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości