Logotyp projektu

Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wdrażają działa pro-pracownicze, wspierają społeczność lokalną, dbają o środowisko naturalne, szanują klientów, dostawców, podwykonawców czy kooperatorów.

Ideą konkursu jest prezentacja dobrych praktyk CSR (Corporate Social Resposibility - społeczna odpowiedzialność biznesu) realizowanych w przedsiębiorstwach z naszego regionu. Kandydata może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną.

Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem działań województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z regionu oraz inicjowania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością.

Trzy równoważne nagrody WaMaBoss przyznawane są w podkategoriach: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie.

Wręczenie statuetek oraz wyróżnień odbędzie się 4 listopada 2016 roku podczas uroczystej gali konkursu „Żagle Warmii i Mazur”.

Regulamin konkursu "Żagle Warmii i Mazur" 
Formularz zgłoszeniowy 

Ankieta samooceny
Oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
Księga Identyfikacji Wizualnej