Artykuły z kategorii

10 kwietnia 2012 roku zarząd województwa warmińsko-mazurskiego powołał Forum Turystyki – organ opiniodawczo-doradczy zarządu w zakresie turystyki (uchwała nr 18/200/12/IV).

Do zadań forum należy:

  • przedstawianie wniosków, propozycji w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Turystyki;
  • wydawanie opinii i sugestii na temat działań związanych z rozwojem i promocją turystyki w regionie;
  • pomoc w opiniowaniu dokumentów związanych z rozwojem i promocją turystyki.

 Wiedza oraz doświadczenie zaproszonych do współpracy organizacji to silne wsparcie samorządu województwa, cenne podczas planowania kierunkowych działań związanych z obszarem turystyki.

Pliki do pobrania:

Zobacz także:

Posiedzenie forum z dn.15 listopada 2016

I posiedzenie forum - 24 maja 2012 roku - informacja

 II posiedzenie forum - 10 października 2013 roku - informacja

III posiedzenie forum - 7 lutego 2014 roku - informacja

IV posiedzenie forum - 9 kwietnia 2014 roku - informacja

V posiedzenie forum - 5 grudnia 2014 roku

VII posiedzenie forum - 20 kwietnia 2015 roku

VIII posiedzenie forum - 17 grudnia 2015 roku

Nowi członkowie Forum Turystyki - 01.12.2015

 Posiedzenie Forum Turystyki - 15 listopada 2016

X posiedzenie Forum Turystyki - 24 lutego 2017

 

X posiedzenie Forum Turystyki - 24 lutego 2017