Pobierz:

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego – konsultacje społeczne:

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku w punktach informacji turystycznej - część 1

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku w punktach informacji turystycznej - część 2

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku w punktach informacji turystycznej

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2015 - analiza porównawcza - pdf

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku - pdf

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja polska

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja angielska 

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja rosyjska

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja niemiecka 

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - analiza porównawcza rok 2014

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich za rok 2013

Ewaluacja Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego (grudzień 2013 - kwiecień 2014)

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 roku

Analiza ruchu turystycznego odnotowanego w wybranych punktach informacji turystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2009-2013

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku

załącznik Nr 1 do Prognozy