Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ideą publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule.

Informacje te mogą zachęcić do zainicjowania nowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki.

W katalogu zawarta jest charakterystyka całego rynku PPP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w obszarze turystyki. Analiza przykładów zawartych w publikacji potwierdza, że przedsięwzięcia z tego sektora są najliczniej inicjowanymi, a także realizowanymi postępowaniami z wykorzystaniem formuły PPP.

Kluczowy element publikacji to przedstawienie wybranych projektów z zakresu turystyki – dobrych praktyk, wzbogaconych o wywiady z osobami zaangażowanymi w ich realizację, zarówno po stronie podmiotu publicznego, jak również partnera prywatnego.

Zgodnie z założeniami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”, realizacja inwestycji z wykorzystaniem formuły PPP jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat.

WIĘCEJ INFORMACJI