Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

Planowane na 4 kwietnia spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 zostało odwołane.

Powodem jest zbyt małe zainteresowanie szkoleniem.

Podczas spotkania przedsiębiorcy mieli uzyskać bieżące informacje o zmienionych zasadach i uproszczeniach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektów. Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i powinny przyczynić się do większego zainteresowania konkursem wśród beneficjentów z Polski Wschodniej, w tym z Warmii i Mazur.

Osoby zainteresowane tematem zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia zapraszamy na kolejne spotkania w Olsztynie i Warszawie, w późniejszych terminach, o których będziemy informować na stronie.